Jeśli pracujesz na podstawie umowy o dzieło

Jedną z podstawowych umów regulujących stosunek pracy, jaką możesz podpisać jest umowa o dzieło. Podpisujący taką umowę przyjmują, że pracownik wykona dla osoby zamawiającej jakąś konkretną prośbę, a w zamian za to osoba zamawiająca przeleje mu wynagrodzenie.

 

No właśnie – wynagrodzenie. Gdzie wynagrodzenie, tam i podatki. Przeanalizujmy więc, w jaki sposób należy rozliczać się z pieniędzy zarobionych w ten sposób. Jakie podobieństwa i jakie różnice ma składanie deklaracji podatkowych na podstawie umowy o dzieło w porównaniu z umową o pracę?

 

Na jakiej podstawie wylicza się wysokość podatku?

 

Zasady, według których oblicza się kwotę, jaką trzeba zapłacić fiskusowi określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, częściej nazywana po prostu ustawą o PIT. Generalnie rzecz ujmując, według zaleceń przedstawionych w wyżej wymienionej ustawie aby uczciwie wyliczyć stawkę podatkową, jaką należy zapłacić, trzeba rozpatrzyć kilka czynników, takich jak np. wysokość wynagrodzenia odebranego przez wykonawcę po skończeniu pracy, czy status podmiotu zamawiającego (firma bądź osoba fizyczna).

 

Przeanalizujmy więc, jak wyglądałby proces rozliczania się z fiskusem zależnie od tego, czy naszym pracodawcą była firma, czy osoba fizyczna.

 

Gdy zamawiającym podmiotem jest firma…

 

W takim przypadku z dochodu otrzymywanego z umowy o dzieło należy się rozliczać tak, jak z przychodu otrzymywanego z działalności prowadzonej osobiście. Podmiotem odpowiedzialnym przed urzędem skarbowym za prawidłowe rozliczenie się z podatku jest firma zamawiająca.

 

Pamiętać jednak należy, że jeśli wykonując umowę o dzieło wykonujemy ją jako firma (w tym jednoosobowa działalność gospodarcza), umowę o dzieło musimy traktować tak, jak dochody uzyskiwane standardowo z tytułu prowadzenia działalności. Oznacza to, że zamawiający nie będzie musiał wtedy odprowadzać w naszym imieniu ani zaliczki na podatek dochodowy, ani podatku zryczałtowanego (o których za chwilę).

 

W zależności od wysokości kwoty, na jaką opiewa umowa, zamawiający będzie musiał opłacić podatek zryczałtowany bądź też zaliczkę.

 

W przypadku, że zarobiona przez osobę wykonującą kwota przekracza 200 złotych, płaci się zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi ona 18% od pełnej kwoty dochodu. Jak już wcześniej wspominano, za opłacenie podatków w imieniu wykonującego odpowiedzialna jest firma zamawiająca daną usługę – do końca lutego następnego roku kalendarzowego ma ona obowiązek przedłożyć imienny PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, jak i osobie wykonującej usługę. Natomiast wykonujący pracę musi wykazać te kwoty w swoim zeznaniu rocznym.

 

Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku, gdy kwota, którą otrzyma osoba wykonująca zlecenie nie przekracza 200 złotych – w takiej sytuacji płacony jest zryczałtowany podatek dochodowy. Oblicza się go na podstawie przychodu otrzymanego przez wykonującego, nie pomniejszając go tym razem o koszta jego uzyskania. Tego typu przychodu nie wykazuje się w zeznaniu rocznym, dlatego zamawiający nie musi wystawić dokumentu PIT-11.

 

Gdy zamawiającym jest osoba fizyczna…

Również dwie osoby fizyczne mogą podpisać ze sobą umowę o dzieło. W takim wypadku nie ma potrzeby odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, ani podatku zryczałtowanego, niezależnie od przychodu uzyskanego przez osobę wykonującą pracę. Pieniądze uzyskane w ten sposób rozlicza się dopiero w zeznaniu rocznym, jako inne źródła dochodu. Deklarację roczną, w której ujęty zostanie zarobek, musi złożyć wykonujący, najpóźniej do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po tym, jak uzyskał on jakiekolwiek przychody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *