Pożyczka konsolidacyjna – w jakich okolicznościach warto się na nią zdecydować?

Racjonalne zarządzanie środkami finansowymi to umiejętność, którą nabywamy wraz z wiekiem. Nie jest to coś, czego uczą nas w szkołach, dlatego też wiele osób ma problemy z planowaniem budżetu. Nie każdy z nas może pozwolić sobie na odkładanie oszczędności, po które będzie mógł sięgnąć w przypadku nieplanowanych, a koniecznych wydatków. Zdarza się więc, że zmuszeni jesteśmy sięgnąć po pożyczki, które przekraczają nasze możliwości finansowe. W niektórych sytuacjach może to prowadzić nawet do spirali zadłużenia, z której ciężko samodzielnie się wydostać. Rosnące długi mogą spędzać sen z powiek, dlatego też ważne jest, aby jak najszybciej się od nich uwolnić. Najprostszym, a jednocześnie najwygodniejszym rozwiązaniem może okazać się pożyczka konsolidacyjna.

Czym jest pożyczka konsolidacyjna?

Pożyczka konsolidacyjna to usługa finansowa pozwalająca na połączenie dotychczasowych, mniejszych zobowiązań finansowych względem wielu wierzycieli w jedno większe zobowiązanie. Środki uzyskane z tego typu pożyczki przekazywane są bezpośrednio do wcześniejszych wierzycieli i mają za zadanie pokrycie i spłatę istniejącego względem nich zadłużenia. Decydując się na skorzystanie z tego typu środka, nasze zadłużenie zostaje skonsolidowane, dzięki czemu odpowiadamy już nie przed wieloma, ale przed jednym wierzycielem. Połączenie wielu mniejszych pożyczek w jedną pozwala na ustalenie wygodnego harmonogramu spłaty całości zadłużenia rozłożonego w czasie, co odciąża nasz portfel i pozwala na stopniowe zmniejszanie długu za pomocą comiesięcznych rat.

Jakie korzyści płyną ze skorzystania z pożyczki konsolidacyjnej?

Skorzystanie z pożyczki konsolidacyjnej niesie ze sobą szereg korzyści. Najważniejsze z nich to:

  • Ograniczenie liczby wierzycieli – kilka pożyczek udzielonych przez wielu wierzycieli zostaje skonsolidowanych w jedną pożyczkę. Dzięki temu rozliczamy się na bieżąco już tylko z jednym podmiotem, co zmniejsza koszty obsługi pożyczek np. w przypadku zaległych płatności,
  • Dostosowanie spłacanych rat do aktualnych możliwości finansowych – pożyczka konsolidacyjna jest pożyczką długoterminową oraz ratalną. Dzięki niej łączymy inne, mniejsze zobowiązania w jedno większe zobowiązanie, jednakże jego spłata nie będzie wymagalna po 30 dniach, jak w przypadku chwilówek. Pożyczkodawca ustali harmonogram spłaty całości w comiesięcznych, niższych ratach,
  • Systematyczne pomniejszanie zobowiązań finansowych – comiesięczne regulowanie niższych rat pozwala na systematyczną, stopniową redukcję zadłużenia oraz skutecznie przyczynia się do wyjścia z długów,
  • Podniesienie zdolności kredytowej – posiadanie wielu pożyczek jednocześnie oraz niespłacenie ich w terminie odbija się negatywnie na naszej historii kredytowej i może utrudnić nam uzyskanie pożyczek lub kredytów w przyszłości. Skonsolidowanie ich, a następnie regularne spłacanie rat bez opóźnień przyczynia się do uzyskania pozytywnych wpisów w naszej historii kredytowej, dzięki czemu stajemy się bardziej wiarygodni w oczach przyszłych pożyczkodawców.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki konsolidacyjnej oferowanej przez ekassa?

            Każdy pożyczkodawca, który włącza pożyczkę konsolidacyjną lub kredyt konsolidacyjny do swojej oferty chce mieć pewność, że wypłacona pożyczkobiorcy kwota zostanie faktycznie przeznaczona na spłatę innych zobowiązań, a nie na bieżące lub dodatkowe wydatki zwiększając tym samym jego zadłużenie. Z tego też względu zdecydowana większość pożyczkodawców dokonuje przelewu środków bezpośrednio na konto innych wierzycieli pożyczkobiorcy, a wnioskodawca nie ma swobody w dysponowaniu przyznaną kwotą środków.

W przypadku ekassa sytuacja wygląda nieco inaczej. Każda przyznana pożyczka konsolidacyjna podzielona jest tu na dwie części. 80% przyznanych środków przelewanych jest bezpośrednio na konto innych wierzycieli, dzięki czemu ekassa ma pewność, że kwota ta faktycznie przeznaczona została na pokrycie innych, istniejących długów. Pozostałe 20% przyznanej kwoty przekazywane jest jednak bezpośrednio wnioskodawcy. Jest to kwota, którą może on swobodnie rozporządzać i przeznaczyć na spłatę innych, nieobjętych umową zobowiązań lub na bieżące albo dodatkowe wydatki – ma on w tym zakresie pełną swobodę, a ekassa nie weryfikuje na co przeznaczona została ta kwota. Przykładowo więc – jeżeli zostanie nam przyznana pożyczka w wysokości 8 000zł, 6 400zł trafi na konto naszych dotychczasowych wierzycieli, a pozostałe 1 600zł otrzymamy przelewem bezpośrednio na nasz rachunek bankowy.

Jak otrzymać pożyczkę konsolidacyjną w ekassa?

            Ekassa oferuje swoim klientom pożyczki konsolidacyjne, których spłata rozłożona jest na 12 miesięcznych rat. Wnioskodawca może ubiegać się o kwotę od 2 000 do 16 000zł korzystając z dwóch dostępnych wariantów:

  • opcji podstawowej, w której cała kwota wypłacana jest od razu zgodnie z objaśnieniami zawartymi w punkcie 3. niniejszego tekstu,
  • opcji rozszerzonej z możliwością otrzymania dodatkowej gotówki w trakcie trwania umowy pożyczkowej.

Aby sprawdzić wysokość miesięcznych rat jeszcze przed otrzymaniem pożyczki wystarczy skorzystać z kalkulatora umieszczonego na stronie ekassa.pl, który generuje symulację pożyczki oraz jej spłaty w zależności od wysokości środków, o które wnioskujemy. Dzięki temu jeszcze przed wypełnieniem wniosku aplikacyjnego możemy sprawdzić jak wysokie będą nasze raty i dostosować wnioskowaną kwotę do naszych aktualnych możliwości finansowych tak, aby móc bez problemu wywiązać się z comiesięcznych płatności.

Proces przyznawania pożyczki wygląda podobnie jak w przypadku ubiegania się o standardową chwilówkę. Cała procedura odbywa się online, na podstawie wypełnianego przez nas formularza weryfikacyjnego. Musimy jednak pamiętać, że pożyczka konsolidacyjna to przede wszystkim sposób na spłacenie innych długów, dlatego też przed przystąpieniem do wypełniania formularza musimy przygotować informacje o innych posiadanych przez nas pożyczkach, chwilówkach czy kredytach, ponieważ te dane będą potrzebne do nawiązania stosunku umownego pomiędzy ekassa, a wnioskodawcą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *