Ulga na internet 2021- komu przysługuje? Jak odliczyć ulgę na internet?

Posted by

Internet jest powszechnym dobrem. Rok, który uznajemy za początek internetu w Polsce, jest 1991. Niewiele osób miało wtedy dostęp do sieci, ze względu na wysokie koszty, jednak z roku na rok przybywało nowych użytkowników. Już w 2015 roku ponad 50% użytkowników, korzystała z internetu codziennie, a w 2016 roku, ponad 80% gospodarstw domowych miała do niego dostęp. Korzystamy z niego na każdym kroku, zarówno do celów rozrywkowych, jak i pracy. Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wiemy, że w 2020 ponad 86% gospodarstw domowych ma dostęp do sieci, a z roku na rok przybywa nowych użytkowników. W zeszłym roku nasze życie wyjątkowo mocno przeszło do sieci, po wybuchu pandemii, każdy z nas korzysta z tego dobrodziejstwa, nawet teraz jak chcesz się dowiedzieć, jak odliczyć internet od podatku. Nie wiesz, czy przysługuje Ci ulga na internet, zapoznaj się z naszym artykułem.

Ulga na internet 2021 —  komu przysługuje?

Ulga została wprowadzona do naszego systemu podatkowego w 2005 roku. Niestety z roku na rok przywilej korzystania z ulgi na internet zostaje coraz bardziej zaostrzony. Coraz mniej osób, może z niego skorzystać, jednak jest jeszcze grupa osób, która może wykorzystać taką ulgę. W takim razie, kto może dokonać odliczenia internetu od podatku? Wszystkie osoby, które opłacają rachunki za internet we własnym imieniu. Inaczej mówiąc, odliczenia może dokonać każda osoba, która podpisała umowę z dostawcą do sieci. Ponadto ulga należy się tylko osobom, które będą robiły to po raz pierwszy lub korzystały z tego pierwszy raz w zeszłym roku. Ulgę możemy stosować tylko przez dwa lata, następujące po sobie, czyli możesz skorzystać z ulgi w tym roku, jeżeli pierwszy raz korzystałeś/aś w zeszłym lub jeżeli w tym roku będziesz korzystać z ulgi pierwszy raz, to możesz to zrobić teraz i za rok, jednak za dwa lata już nie. Nie możemy zrobić przerwy między tymi latami np. odliczyć ulgę na internet w 2021 i 2023 roku. Jeżeli chcemy z tego skorzystać, to należy to zrobić w 2021 i 2022 roku. Nawet jeżeli korzystałeś/aś z ulgi wiele lat temu, nie możesz skorzystać z niej po raz kolejny. Ulgę na internet możemy złożyć w PIT-28, PIT-3 i PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale z ulgi mogą korzystać również osoby, które nie posiadają standardowego łącza internetowego, a korzystają z internetu np. w swoim smartfonie, lub są użytkownikami kafejek internetowych. Nie ma nawet obowiązku wykazywania zameldowania w miejscu korzystania z internetu. Jedyne co jest wymagane to imienne rachunki.

Ile możemy odliczyć za internet?

W zeznaniu PIT za 2020 rok możemy odliczyć kwotę w wysokości 760 zł na osobę. Jest to maksymalna kwota, o jaką możemy zmniejszyć swój dochód. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli poniosłeś/aś roczne koszty za internet w wysokości 500 zł, maksymalnie możesz odliczyć właśnie tę kwotę, czyli 500 zł, jeżeli jednak wydatki na internet w roku 2020 wyniosły 890 zł, to maksymalna kwota, jaką możesz wpisać do rocznego zeznania PIT, wynosi 760 zł. Ulgę podatkową, należy ująć w załączniku PIT/O, po wypełnieniu tego załącznika kwotę, którą możemy odliczyć, przenosimy do zeznania rocznego. Na nasz plus jest na pewno to, że możemy odliczyć całą kwotę, czyli wraz z podatkiem —  brutto. Ulgę na internet odliczamy od dochodu, jeżeli uzyskujemy przychody na podstawie umowy o pracę, zlecenie, o dzieło, własnej działalności gospodarczej, lub od przychodu, jeżeli osoba rozlicza się zryczałtowanym podatkiem, np. otrzymuje przychody z tytułu najmu prywatnego. Jeżeli jesteśmy, już przy kwotach, jakie możemy sobie odliczyć od podatku, pomyśleliśmy, że w związku z tym, że życie pisze nam różne scenariusze, warto wspomnieć ofercie na stronie Ekassa, jeżeli potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki, bez zbędnych pytań.

Ulga na internet —  wymagane dokumenty

Teoretycznie nie mamy obowiązku gromadzenia rachunków i faktur za internet, jednak w momencie ubiegania się o ulgę na internet, sprawa wygląda inaczej —  musimy posiadać stosowne dokumenty na potwierdzenie. Najważniejsze są rachunki lub faktury, przedstawiające koszty związane z dostawą internetu. Jednak nie są to obligatoryjne dokumenty, aby ubiegać się o ulgę.  Aby potwierdzić, prawo do skorzystania z ulgi, dokumenty muszą zawierać dokładną kwotę, jaką podatnik zapłacił dostawcy za internet. Jeżeli mamy wykupiony cały pakiet np. telewizja i internet, abyśmy mogli skorzystać z obniżonego podatku, musimy mieć wyszczególnione kwoty za konkretne usługi, osobno za internet i telewizję. Oprócz kwot musimy mieć dane osoby, która opłacała te rachunki i dane dostawcy. Reasumując, rachunki i faktury to nie są jedyne dokumenty, które spełniają powyższe wymagania. Czasami wystarczy zwykłe potwierdzenie przelewu, pod warunkiem, że tytuł będzie adekwatny do ulgi, jaką chcemy uzyskać i znajdziemy tam wyżej wymienione informacje. W przypadku składania zeznania PIT wspólnie z małżonkiem dobrze by było, aby faktury lub rachunki były wypisane na obojga małżonków, aby uniknąć hipotetycznych problemów z Urzędem Skarbowym, chociaż takie problemy nie zdarzają się zbyt często. Warto pamiętać, że przy staraniu się o ulgę, interesuje nas nie data wystawienia dokumentu, a data płatności, czyli przy składaniu zeznania rocznego PIT 2020, bierzemy pod uwagę tylko te opłaty, które wyszły w danym roku, np. gdy faktura grudniowa została zapłacona w styczniu następnego roku, tej kwoty nie bierzemy już pod uwagę w swoim zeznaniu rocznym.

Internet w pakietach, a ulga na internet?

Wiele z nas ma dostęp do sieci w pakietach, np. telefon, telewizja i internet. Pakiety zazwyczaj są atrakcyjniejsze dla nas cenowo, dlatego chętnie z nich korzystamy. Jeżeli na rachunku wystawionym od dostawcy, posiadamy wyszczególnione kwoty za każdą usługę, nadal możemy skorzystać z ulgi na internet. Natomiast, jeżeli pakiet zawiera jedną kwotę za wszystkie dostarczane usługi, to niestety nie mamy prawa do ubiegania się o taką ulgę. Nie możemy w żaden sposób udowodnić tego, że np. koszty związane z dostępem do internetu stanowią 30% całości rachunku.

Ulga na internet, małżonkowie

Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie w zeznaniu PIT, bezpieczniej jest, aby rachunki za internet były wystawiane na obojga, lecz nie jest to przymus. Wszystko zależy od Urzędu Skarbowego, jednak taki zabieg może nam zaoszczędzić trochę czasu, w przypadku wyjaśniania pewnych kwestii pracownikowi urzędu.

Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, to każdy z małżonków może odliczyć 760 zł za internet, więc łączne odliczenie podatku od dochodu wynosi 1520 zł. Przy czym, nie możemy całej tej kwoty (1520 zł) odliczyć od dochodu jednego małżonka, nadal górna granica wynosi, nie więcej niż 760 zł na osobę. Nie możemy zwiększyć tego limitu. Nie ma tutaj znaczenia, czy małżonkowie rozliczają się razem, czy osobno.

Ulga na internet, a własna działalność

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i nie uwzględniasz w kosztach uzyskania przychodu rachunków za internet, to również możesz skorzystać z tej ulgi. Co więcej, aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi rozliczać się z podatków na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Inne ulgi do odliczenia w rocznym zeznaniu

Jeżeli jesteśmy już przy temacie ulgi na internet, pomyśleliśmy, że miło będzie wspomnieć o innych możliwościach obniżenia podatku. W załączniku PIT/O uwzględnimy również ulgi między innymi takie jak — 

  • ulgę prorodzinną,
  • ulgę z tytułu darowizny, 
  • ulgę związaną z wydatkami na cele rehabilitacyjne, 
  • ulgę związaną z wydatkami na nowe technologie, 
  • ulgę w związku ze świadczeniem IKZE.

Oprócz wyżej wymienionych ulg, w tegorocznym zeznaniu rocznym możemy również odliczyć darowizny związane na walkę z COVID-19, a dodatkowo będziemy mogli obniżyć uzyskany dochód o stratę z powodu epidemii lub z tytułu prac badawczo-rozwojowych.

Dla przypomnienia —  Zeznania podatkowe PIT, składamy od 15 lutego do 30 kwietnia 2021. Uwaga! PIT-28, musimy złożyć do 1 marca 2021. Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku, jeżeli PIT złożymy drogą elektroniczną, lub 3 miesiące, jeżeli złożymy w wersji papierowej.

Ulga na internet —  często zadawane pytania:

Kto może odliczyć internet od podatku?

Wszystkie osoby, które opłacają rachunki internetowe i posiadają imienne dokumenty z tego tytułu.

Kiedy można odliczyć internet od podatku?

Odliczyć podatek od internetu możemy tylko wtedy, gdy robimy to pierwszy raz lub drugi rok z kolei.

Ile można odliczyć podatku?

Maksymalnie możemy odliczyć 760 zł na osobę. W przypadku małżeństwa, kwota łączna wynosi 1520 zł.

Czy można odliczyć ulgę na internet w telefonie komórkowym lub np. kafejce internetowej?

Tak, pod warunkiem, że na dokumencie widnieją dane osoby, która będzie korzystać z ulgi na internet.

Mam internet w pakiecie z innymi usługami (np. telewizja), czy mogę skorzystać z ulgi na internet?

Tak, jeżeli na rachunkach będziemy mieć wyszczególnioną kwotę za internet.

Jakie usługi odliczamy w uldze na internet?

Możemy odliczyć tylko usługę dostawy internetu. Do odliczenia nie możemy doliczyć, napraw, modernizacji czy obsługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *