Co to jest lokata bankowa?

Oszczędzając pieniądze często zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić, aby dodatkowo powiększyć swój kapitał. Obecnie mamy na to wiele możliwości, do jednych z nich należy lokata. Czym tak naprawdę jest lokata? Jest to tak zwany depozyt bankowy, polegający na udostępnieniu środków jakie posiadamy bankowi, który wykorzystuje je udzielając kredytów swoim pożyczkobiorcom.  Oprocentowanie, które otrzymujemy w postaci powiększenia się sumy jaką zaoferowaliśmy bankowi to wynagrodzenie za usługę. Oprocentowanie lokat zależne jest od stopy redyskontowej, ustalanej przez NBP. Lokaty można podzielić na:

  • odnawialne
  • nieodnawialne

Odnawialne to takie, które po upływie określonego terminu są automatycznie odnawiane, natomiast przy nieodnawialnych, kiedy minie dany termin, środki zostają zwrócone klientowi.

Rodzaje lokat

Wyróżniamy kilka rodzajów lokat, z usług których możemy korzystać. Poniżej omówmy sobie, na czym polega każda z nich, aby decydując się wybrać lokatę najbardziej odpowiednią do naszych potrzeb.

Lokata terminowa

Lokata terminowa jest najbardziej standardową wersją. Można określić ją jako umowę z bankiem, polegającą na udostępnieniu przez klienta środków pieniężnych bankowi , za którą otrzymujemy konkretny zysk w postaci oprocentowania. Gdy termin lokaty upłynie, środki wraz z dodatkowym zyskiem wypłacane są klientowi. Lokaty terminowe mają oprocentowanie zmienne bądź stałe i zakładane są na różne okresy czasu.

Przykład: Wpłacając 10000zł na roczną lokatę o oprocentowaniu stałym w wysokości 5% w skali jednego roku, wraz z upływem terminu lokaty, otrzymamy 500zł.

Lokata jednodniowa

Lokata jednodniowa jest bardzo podobna do lokaty terminowej, różni się jedynie okresem czasu na jaki zostaje zawarta. Sądząc po samej nazwie- umowa zawierana jest na jeden dzień. Bank pobiera środki jednego dnia, drugiego oddaje go wraz z odsetkami.

Przykładowo: Wpłacając 10000zł na lokatę jednodniową oprocentowaną 5% w skali roku po jednym dniu otrzymamy 1,37zł.

Lokata rentierska

Lokata tego typu zawierana jest na minimum rok czasu, polega na wypłacaniu odsetek w stałych odstępach czasu. Przy takiej lokacie oprocentowanie jest niższe niż przy lokacie terminowej.

Przykład: Wpłacając 10000zł na lokatę rentierską z miesięczną wypłatą i oprocentowaniem 5% w skali roku otrzymamy ok. 42zł miesięcznie.

Lokata ustrukturyzowana

Opiera się ona na ulokowaniu środków w dwóch częściach: bezpiecznej i ryzykownej. Większa część inwestowana jest w części bezpiecznej, mniejsza zaś w części ryzykownej. Część ryzykowna jest wyżej oprocentowana niż bezpieczna. Lokaty strukturyzowane zakłada się zazwyczaj na dłuższe okresy czasu, powyżej roku.

Przykład: Wpłacając 10000zł na lokatę strukturyzowaną bank dzieli jej kwotę w stosunku 80/20. 8000zł przeznaczane jest na część bezpieczną, 2000zł na część ryzykowną. Po upływie danego okresu czasu otrzymujemy wkład, jaki  wpłaciliśmy, czyli w tym przypadku 10000zł plus zysk z zainwestowanej części.

Lokata walutowa

Prowadzona jest ona na takich samych zasadach jak lokata terminowa, różni się jedynie tym, że prowadzona jest w obcej walucie. Zysk jaki można otrzymać z takiej lokaty jest trudny do określenia, ponieważ uzależniony jest od kursu danej waluty. Oprocentowanie jest cały czas naliczane, ale kwota lokaty w złotówkach po jej zakończeniu może okazać się niższa, niż była na początku.

Lokata overnight (nocna, przeznaczona dla przedsiębiorców)

Lokata typu overnight, zwana również lokatą nocną, porównywana jest do lokaty jednodniowej. Zakłada się ją na noc na podstawie dyspozycji klienta. Wolne środki na firmowym rachunku, które przekraczają dany limit trafiają bezpośrednio na lokatę overnight. Pod koniec dnia pośrednik przelewa środki na konto lokaty. Bank zwraca je następnego dnia rano wraz z odsetkami.

Lokata progresywna

Tego rodzaju lokaty można zaliczyć do lokat terminowych. Jej oprocentowanie wzrasta wraz z kolejnymi okresami lokaty. Załóżmy, że w pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosiło 3%. W szóstym może to być już 5%, a w dwunastym 6,5% w skali roku. Największą zaletą tej lokaty jest możliwość zerwania umowy bez utraty odsetek. Odsetki naliczane są za pełne miesiące utrzymywania kapitału.

Lokata call

Kolejny rodzaj, który można podpiąć pod lokatę terminową, minimalny termin jej założenia to dwa dni. Lokata ta nie ma ściśle określonego czasu zakończenia. Kończy się poprzez złożenie wypowiedzenia umowy przez klienta-wtedy otrzymuje on zwrot zainwestowanego kapitału wraz z zyskiem. Oprocentowanie takiej lokaty jest zmienne. Jej zaletą jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat środków, jeśli tylko utrzymamy określone saldo na rachunku lokaty.

Tutaj kończą się propozycje lokat bankowych, a zaczynają lokat celowych, czyli takich, które pomimo tego że nie istnieją w ofercie banków, można z nich skorzystać na bazie pozostałych rodzajów lokat.

Lokata w złoto

Określa się nią rodzaje inwestycji środków pieniężnych opierające się na złocie. Są to np. lokaty strukturyzowane, opierające się na wzroście lub spadku ceny złota. Inwestować w złoto można również poprzez jego zakup i sprzedaż w momencie, gdy jego cena będzie zadowalająca.

Lokata dla dziecka

Możemy nimi nazwać te produkty, które za zadanie mają zapewnienie dziecku lepszego startu w dorosłe życie. Polegają na systematycznym oszczędzaniu danej kwoty, przez dłuższy okres czasu. Często przybierają formę polis posagowych lub funduszy kapitałowych. Dobrym rozwiązaniem dla tego typu oszczędności będzie też lokata długoterminowa.

Czym różni się lokata od konta oszczędnościowego?

Jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, lokata zawierana jest na konkretny okres czasu, a pieniądze jakie chcemy na nią przeznaczyć wpłacane są w momencie jej zakładania, nie ma możliwości późniejszego ich dopłacania. Odsetki naliczane są pod koniec terminu zakończenia lokaty, wcześniejsze zerwanie umowy daje efekt w postaci utraty odsetek. Oprocentowanie lokaty jest zazwyczaj stałe, dzięki czemu można obliczyć zysk, jaki otrzyma się po jej zakończeniu. Jak jest z kontem oszczędnościowym i czym się różni od lokaty? Konto oszczędnościowe tworzone jest na czas nieokreślony. Co miesiąc można na nie wpłacać i wypłacać dowolną sumę pieniędzy. Pieniędzmi znajdującymi się na koncie oszczędnościowym można dowolnie rozporządzać, bez ryzyka utraty odsetek, jednak trzeba pamiętać, że druga i każda kolejna wypłata w miesiącu może wiązać się z koniecznością zapłacenia prowizji. Konto typu oszczędnościowego ma oprocentowanie zmienne i w porównaniu do lokaty-znacznie niższe.

Zadając sobie pytanie który z tych produktów jest lepszy i na który się zdecydować trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę oczekiwania, jakie mamy. Decydując się na lokatę możemy uzyskać większe zyski, natomiast trzeba liczyć się z tym, że pieniądze jakie na nią wpłacimy będą w pewnym sensie zamrożone-nie będziemy mogli nimi dysponować aż do momentu zakończenia jej terminu. Korzystając z konta oszczędnościowego zysk będzie mniejszy, za to mamy pełną kontrolę nad środkami jakie się na nim znajdują i w razie potrzeby możemy je dowolnie wpłacać i wypłacać.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *