Podatek od wygranej – wszystko co musisz wiedzieć na jego temat

Czym jest podatek?

Słowo podatek raczej nie kojarzy się dobrze, większość utożsamia je z obowiązkiem zapłaty pewnej sumy i w gruncie rzeczy jest tu trochę racji. Dowiedzmy się więc co to jest podatek, skupiając się głównie na podatku od wygranej, omówimy sobie poniżej.

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny. Podatki przeznaczane są na realizację zadań publicznych. Pieniądze uzyskane z podatków trafiają do skarbu państwa, gdzie przeznaczane są na rozwój infrastruktury.

Podatki dzielimy na dwie grupy, pośrednie i bezpośrednie.

Wyróżniamy następujące podatki typu bezpośredniego:

 • dochodowy od osób fizycznych
 • dochodowy od osób prawnych
 • od spadków i darowizn
 • czynności cywilnoprawnych
 • rolny
 • leśny
 • od nieruchomości
 • od środków transportowych
 • tonażowy
 • od wydobycia niektórych kopalin
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji
 • od niektórych instytucji finansowych
 • od sprzedaży detalicznej
 • od dochodów kapitałów

Podatki typu pośredniego to:

 • od towarów i usług
 • akcyzowy
 • od gier

Daniny dla państwa posiadają też swoje funkcje, a są to:

 • Funkcja fiskalna. Jest to jeden z podstawowy rodzajów dochodów budżetowych. Jednocześnie to jedna z najbardziej klasycznych funkcji podatków, dzięki niej państwo posiada środki na pokrycie najważniejszych wydatków publicznych.
 • Kolejna funkcja to redystrybucja, której celem jest pozyskanie dochodów przeznaczanych na zmniejszenia nierówności społecznych. Pieniądze zebrane od podatników przeznaczane są na szpitale (opieka medyczna), szkoły (szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe), sądy (i ogólnie pojęte sądownictwo), itp.
 • Funkcja stymulacyjna – zebrane podatki wzmacniają lub osłabiają politykę gospodarczą
 • Funkcja informacyjna ma na celu dostarczenie informacji nt. prawidłowości lub nieprawidłowości przebiegu poszczególnych etapów procesów gospodarczych. Podatnicy widzą efektywność działania systemu podatkowego.

Podatek od wygranej

Jedna z form podatków, na którym się teraz skupimy, zalicza się do podatków bezpośrednich, a dokładnie do podatków dochodowych dotyczących osób fizycznych. Każda wygrana w loterii bądź grze jest przedmiotem opodatkowania wynoszącej 10% rynkowej wartości nagrody rzeczowej lub wygranej pieniężnej. Załóżmy, że wygrywamy w zdrapce 10 tysięcy złoty. Podatek, jaki będziemy zobowiązani zapłacić wyniesie tysiąc złoty. Podatek najczęściej pobierany jest już przy wypłacaniu nagrody, więc jak łatwo policzyć zamiast 10 tysięcy, odbierzemy tylko 9.

Co należy zrobić jeżeli nagrodą nie jest gotówka a rzecz w postaci np. samochodu? W tego typu sytuacjach firma lub osoba organizująca konkurs musi dokładnie określić wartość wygranej rzeczy, a osoba która ją wygra będzie musiała zapłacić podatek wynoszący 10 procent jej wartości.

Przypadku kiedy nie musimy zapłacić podatku od wysokości wygranej

W niektórych sytuacjach podatek ten nie zostanie pobrany. Będąc stałym graczem warto o nich wiedzieć, pozwolą nam one zachować całą wygraną dla siebie. Wszystko zależy od kwoty wygranej, a dzielimy ją na dwa progi.

Pierwszy z nich obejmuje większą część gier i loterii. Jeśli nagroda nie przekroczy wysokości 2280zł podatek nie zostanie pobrany. Jeśli jednak kwota ta zostanie przekroczona o chociażby złotówkę, wówczas należy ową daninę dla państwa uiścić.

Drugi limit jest ustalony dla nagród w konkursach, które zorganizowane zostały poprzez środki masowego przekazu oraz w konkursach o tematyce naukowej, sportowej, sztuki, kulturalnej lub dziennikarskiej. Wynosi on 760zł. Każda kwota przewyższająca tę sumę będzie opodatkowana.

Wyróżniamy jeszcze jeden wyjątek, gdzie wygrana nie zostanie objęta podatkiem. Szczęście to posiadają osoby grające w kasynach czy na automatach. Gotówka wygrana takim sposobem nie podlega opodatkowaniu, warto jednak zatroszczyć się o zaświadczenie o wygranej, ponieważ wpłacając dużą sumę gotówki na konto bankowe możemy wzbudzić podejrzenia fiskusa.

Sprzedaż wygranej nagrody

Na pewno nie jedna osoba, która wygrała w jakimś konkursie wartościową rzecz chcąc uniknąć konieczności zapłacenia podatku pomyślała o jej sprzedaży. Niestety, na to fiskus też ma rozwiązanie. Jeśli sprzedamy wygraną rzecz nie ominiemy podatku od wzbogacenia się, który trzeba będzie uiścić w rozliczeniu PIT-a.

Istnieje jednak rozwiązanie dla cierpliwych. Jeśli poczekamy ze sprzedażą pół roku, wówczas podatku nie trzeba będzie uiszczać. Wniosek z tego taki, że jak to mówią, cierpliwość popłaca.

Jak opłacić podatek od wygranej?

Wyjaśniliśmy już, że najczęściej podatek pobierany jest już przy odbieraniu wygranej. Wygrana zostaje pomniejszona o jego kwotę. Jednak jest to rozwiązanie tylko dotyczące gotówki. Co więc z nagrodami rzeczowymi?

Jeśli wartość nagrody przekracza próg opodatkowania, to chcąc odebrać nagrodę, wymagane będzie od nas zapłacenie 10% jej wartości. Często jest to problemem, mało kto ma odłożoną taką sumę gotówki, a wygarną ciężko jest przewidzieć, dlatego coraz częściej odbywają się konkursy z nagrodami łączonymi, gdzie zwycięzca wygrywa daną rzecz oraz gotówkę. Gotówka ma posłużyć na opłacenie podatku.

Warto wspomnieć, że tak zwaną papierkową robotą nie zajmujemy się my, a organizator konkursu. To on odpowiedzialny jest za sporządzenie odpowiedniej deklaracji w postaci PIT-8AR i późniejsze odesłanie jej do urzędu. My w swoim rozliczeniu PIT nie musimy uiszczać informacji o wygranej.

Podsumowanie

Podsumujmy sobie, czego możemy się spodziewać i jakie są główne założenia podatku od wygranej:

 • podatek dot. wzbogacenia się (inaczej wygranej) wynosi 10% sumy wygranej gotówki
 • w przypadku wygrania rzeczy organizator konkursu szacuje jej wartość a podatek wynosi 10% jej wartości
 • wygrywając gotówkę podatek pobierany jest przy odbiorze nagrody
 • chcąc odebrać wygraną rzecz musimy najpierw uiścić podatek od wygranej
 • podatek nie zostanie pobrany jeśli wygrana gotówka bądź wartość wygranych przedmiotów nie przekracza 2280zł
 • podatek nie zostanie pobrany jeśli wygrana gotówka bądź wartość wygranych przedmiotów nie przekracza 760zł w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu
 • podatek nie zostanie pobrany jeśli nagroda wygrana została w kasynie bądź w automacie do gier
 • za rozliczenie podatkowe PIT-8AR odpowiedzialny jest organizator konkursu i zobowiązany do przekazania go do urzędu
 • informacji o wygranej nie umieszczamy w rozliczeniu podatkowym PIT

Ciekawostki dotyczące tego podatku

 • Nagrody wygrane w konkursach zagranicznych również objęte są 10% opodatkowaniem
 • Najwyższy podatek tego typu jaki do tej pory został zapłacony to prawie 4mln złoty, rekord padł 16 marca 2017 roku
 • Często mówi się, że wygrane w kasynach oraz na automatach do gier również mają zostać opodatkowane, nie ma jednak na to oficjalnego oświadczenia
 • W skarbowym kodeksie karnym istnieje przepis dotyczący brania udziału w loteriach zagranicznych internetowych przebywając na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mówiący o tym, że branie udziału w takich zakładach grozi grzywną w wysokości 720 stawek dziennych lub nawet karą pozbawienia wolności do 3 lat.
 • Dzięki podatkom Państwo wzbogaca się rocznie o ponad 250 miliardów złoty

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *